Home Centrale Alcatel & Lucent Rejestratory rozmów
Reklama
Reklama

Licznik

Odsłon : 663165
Rejestratory rozmów
FonTel oprogramowanie PDF Drukuj Email

Opis

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami (zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel).

Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie i odsłuchiwanie zarejestrowanych nagrań oraz dopisywanie notatek i komentarzy. Umożliwia automatyczne usuwanie najstarszych nagrań po upływie określonego czasu lub przy braku miejsca na dysku komputera. Pozwala też na drukowanie lub zapis do pliku tekstowego listy zarejestrowanych rozmów z możliwością uwzględnienia dowolnego kryterium wyboru: numeru linii telefonicznej, dnia, miesiąca, numeru telefonu.

Program obsługuje jednocześnie wiele różnych modeli rejestratorów. Oznacza to, że na jednym stanowisku można prezentować rozmowy np. z rejestratorów FonTel ISDN, FonTel L4USB oraz zdalnie poprzez sieć komputerową FonTel L4NET. W ten sposób można stworzyć elastyczny system rejestracji rozmów dopasowany do posiadanych linii telefonicznych i możliwości instalacyjnych.

Zastosowanie

 • nagrywanie rozmów telefonicznych:
  • w domu,
  • w biurze,
  • w centrum obsługi klienta,
  • w infolinii,
  • w działach telemarketingu,
 • nagrywanie rozmów z telefonów alarmowych, interwencyjnych, zgłoszeniowych,
 • kontrola pracowników firmy.

Wymagania

 • system operacyjny: Windows 2000 / XP / Vista / Server / 7 / Linux1,
 • karta dźwiękowa (zalecenie).

Funkcje

Informacje o rozmówcy

Dzięki powiązaniu rozpoznawania numeru osoby dzwoniącej z książką telefoniczną i bazą rozmów program jeszcze przed podniesieniem słuchawki wyświetla krótką informację o osobie dzwoniącej. Informacja zawiera dane rozmówcy (jeśli występuje w książce telefonicznej), czas i temat ostatniej konwersacji z tym numerem, strefę numeracyjną (województwo według starego podziału administracyjnego lub nazwa sieci GSM) oraz nazwę operatora telefonicznego rozmówcy. Informacja ta pojawi się w rogu u dołu ekranu - nawet gdy program pracuje w tle i jest ukryty.
Program FonTel umożliwia generowanie dowolnych zestawień i wykresów

Statystyka

Program umożliwia tworzenie dowolnych zestawień statystycznych zarejestrowanych rozmów według liczby połączeń lub długości z podziałem na godziny, dni tygodnia, dni miesiąca, miesiące, numery linii, typy rozmów (przychodzące, wychodzące).

Kopia zapasowa

Umożliwia wykonanie kopii zapasowej archiwum wraz z bezpośrednim zapisem na płytę CD lub DVD, a także umożliwia łatwe przeglądanie kopii archiwum bezpośrednio z programu.
Harmonogram

Harmonogram1

W przypadku, gdy istnieje potrzeba ograniczenia typu rejestrowanych rozmów w zależności od godziny i dnia tygodnia można zdefiniować harmonogramy rejestrowania. Harmonogram rejestrowania pozwala na określenie w jakich okresach mają być rejestrowane rozmowy poszczególnych typów.

Dla każdej linii można zdefiniować indywidualny harmonogram. Definiowanie harmonogramu polega na określeniu jakie typy rozmów (wszystkie, tylko przychodzące, tylko wychodzące, żadne, na poziom dźwięku2) mają być rejestrowane na przestrzeni tygodnia.

Białe/czarne listy numerów1

Dzięki możliwości definiowania "białych" oraz "czarnych" list numerów można określić, z którymi numerami prowadzone rozmowy powinny być zarejestrowane, a z którymi numerami nie. W ten sposób można np. wyłączyć z rejestracji prywatne numery pracowników umieszczając je na "czarnej" liście numerów. Można utworzyć dowolną liczbę list numerów, każdej rejestrowanej linii można przypisać dowolną listę określając ją jako "biała" (rejestrator będzie nagrywał rozmowy prowadzone tylko z numerami obecnymi na liście) lub "czarna" (rejestrator będzie nagrywał wszystkie rozmowy za wyjątkiem tych, które prowadzone są z numerami obecnymi na liście).

PBX

Program umożliwia także współpracę z abonenckimi centralkami telefonicznymi (PBX) udostępniającymi dane billingowe. Podstawowym celem współpracy jest uzyskiwanie informacji o prowadzącym rozmowę numerze linii wewnętrznej w przypadku podłączenia rejestratora do linii zewnętrznej centralki.

Automatyczna sekretarka2,3

Funkcja automatu zgłoszeniowego polega na automatycznym odebraniu rozmowy po określonej liczbie dzwonków, włączeniu rejestracji i odtworzeniu przygotowanego wcześniej pliku dźwiękowego z powitaniem. Zakończenie rejestracji nastąpi najpóźniej po określonej liczbie minut.

Automatyczna zapowiedź2,3

Funkcja automatycznej zapowiedzi (np. o fakcie rejestracji rozmowy) polega na automatycznym odtworzeniu przygotowanego wcześniej nagrania bezpośrednio po odebraniu przez operatora rozmowy przychodzącej.

Praca w sieci

Architektura Klient-Serwer

Dzięki programowi klienckiemu możliwa jest zdalna praca na odległym stanowisku przez lokalną sieć komputerową lub Internet. W ten sposób istnieje możliwość utworzenia rozproszonego systemu rejestracji rozmów klient-serwer, z jednym stanowiskiem rejestrującym i wieloma stanowiskami klienckimi (np. po jednym na każdą linię telefoniczną).

Serwer WWW

Inne możliwości daje wbudowany serwer WWW. Pozwala on na zdalny dostęp w sieci lokalnej lub sieci Internet do zarejestrowanych rozmów przy pomocy przeglądarki internetowej. Opcja ta nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Do nawiązania połączenia sieciowego (np. poprzez modem, sieć lokalną lub Internet) niezbędna jest tylko znajomość adresu komputera rejestrującego rozmowy.

W zależności od ustawień możliwy jest dostęp jedynie do samej listy rozmów lub także do nagrań dźwiękowych. Zdalny dostęp do programu można zabezpieczyć przed osobami niepowołanymi hasłem.

Baza danych rozmów i pliki dźwiękowe mogą być ulokowane na dysku lub zasobie sieciowym. Umożliwia to centralną rejestrację rozmów z kilku stacji połączonych siecią komputerową.

Program umożliwia także wykonywanie kopii archiwum na zdalny komputer poprzez sieć lokalną lub Internet. Co określony czas program kopiuje wpisy lokalnej bazy rozmów do zewnętrznej bazy danych użytkownika poprzez interfejs ODBC oraz wysyła pliki nagrań rozmów na podany serwer FTP lub kopiuje je do udostępnionego poprzez sieć folderu zdalnego komputera. Taka archiwizacja odbywa się automatycznie w tle, w ten sposób można składować informacje o rozmowach i ich nagrania z kilku stacji rejestrujących rozmowy w jednym miejscu - na serwerze poprzez sieć. Mechanizm ten można także wykorzystać do współpracy z innymi zewnętrznymi systemami.

{VoIP i Skype}

VoIP i Skype

Niezależnie od posiadanego modelu rejestratora dostarczane oprogramowanie umożliwia rejestrację rozmów internetowych - VoIP (protokół SIP), oraz rozmów prowadzonych przez program Skype.

Nagrywanie rozmów VoIP możliwe jest w przypadku rozmów prowadzonych poprzez programy typu softphone oraz urządzenia VoIP (bramki VoIP, telefony VoIP) podłączone do wspólnej sieci lokalnej. Aby można było rejestrować rozmowy prowadzone przez urządzenia VoIP oraz inne komputery obecne w sieci lokalnej, komputery te oraz wszystkie urządzenia VoIP powinny być podłączone wraz z komputerem rejestrującym rozmowy za pomocą koncentratorów sieciowych (hub).

Nagrywanie rozmów VoIP lub Skype możesz przetestować już teraz! Pobierz i zainstaluj wersję demonstracyjną.

 
FonTel ISDN PDF Drukuj Email

Opis

FonTel ISDN to rejestrator rozmów telefonicznych umożliwiający nagrywanie rozmów z cyfrowej linii telefonicznej ISDN BRI (2B+D). Rejestrator rozróżnia rozmowy wychodzące i przychodzące, rozpoznaje numer lokalny oraz rozmówcy. Wszystkie informacje o zarejestrowanych rozmowach przechowywane są wraz z opisem, datą, godziną i czasem trwania w bazie danych. Nagranie każdej rozmowy zapisane jest w oddzielnym skompresowanym pliku dźwiękowym (pliki .WAV lub .MP3).

Rejestratory wymagają połączenia z komputerem poprzez port USB i uruchomienia na komputerze dostarczonego programu FonTel, który zapisuje rozmowy na dysku twardym komputera (zapoznaj się z możliwościami programu FonTel). Program pracując bezobsługowo "w tle" samoczynnie rozpoznaje numer linii, początek i koniec rozmowy, jej kierunek i numer telefonu. Umieszcza wszystkie te informacje w bazie danych, a nagrany przebieg rozmowy zapisuje w skompresowanym pliku dźwiękowym. Program ten współpracuje z dowolną liczbą rejestratorów pozwalając na łączenie kilku rejestratorów w jeden wieloliniowy system rejestracji.

Zastosowanie

 • nagrywanie rozmów telefonicznych:
  • w domu,
  • w biurze,
  • w centrum obsługi klienta,
  • w infolinii,
  • w działach telemarketingu,
 • nagrywanie rozmów z telefonów alarmowych, interwencyjnych, zgłoszeniowych,
 • kontrola pracowników firmy.

Wymagania

 • system operacyjny: Windows 2000 / XP / Vista / Server / 7 / Linux1,
 • port USB 1.1 lub 2.0,
 • karta dźwiękowa (zalecenie).

Cechy

Rejestracja rozmów
 • niezależna rejestracja rozmów z wielu linii telefonicznych,
 • możliwość nagrywania rozmów VoIP oraz Skype (z programu FonTel),
 • bardzo dobra jakość dźwięku - zapis do formatu WAV (PCM, GSM 6.10, G.711) lub MP3,
 • możliwość podsłuchiwania dowolnej rozmowy,
 • możliwość automatycznej rejestracji:
  • wszystkich rozmów,
  • tylko rozmów wychodzących,
  • tylko rozmów przychodzących,
 • możliwość rejestracji rozmów według harmonogramu,
 • możliwość rejestracji rozmów według "białych" lub "czarnych" list numerów,
 • opcja wyzwalania rejestracji rozmów poziomem dźwięku umożliwiająca nagrywanie rozmów z radiotelefonów, radiostacji i innych urządzeń posiadających wyjście audio lub wyjście słuchawkowe,
 • opcja wyświetlania zapytania o zgodę na rejestrację rozmowy,
 • możliwość zapisu informacji o nieodebranej rozmowie przychodzącej,
 • pomiar czasu reakcji operatora na sygnał dzwonka (zwłoki podniesienia słuchawki od pierwszego sygnału wywołania),
 • możliwość ręcznego zakończenia rejestrowania w trakcie rozmowy,
 • możliwość wprowadzenia notatki do każdej rozmowy,
Odtwarzanie rozmów
 • odsłuchiwanie nagrań niezależnie od rejestracji,
 • przewijanie, pauza, przewinięcie do dowolnego momentu rozmowy,
 • graficzny wykres rozmowy z możliwością powiększania,
 • zdalny dostęp do archiwum rozmów poprzez przeglądarkę internetową.
Rozpoznawanie numerów
 • rozpoznawanie numeru rozmowy przychodzącej (MSN lub DDI),
 • rozpoznawanie numeru rozmowy wychodzącej,
 • współpraca z centralami PBX,
 • informacja o numerze osoby dzwoniącej jeszcze przed podniesieniem słuchawki,
 • informacja o ostatniej zarejestrowanej rozmowie z rozpoznanym numerem telefonu (termin i notatka),
 • lokalizacja numeru (nazwa, strefa numeracyjna, operator rozmówcy, wybrany operator połączenia międzynarodowego, kraj),
 • wbudowana książka telefoniczna z możliwością definiowania poszczególnych numerów, a także całych pul numerów.
Archiwizowanie zarejestrowanych rozmów
 • okres przechowywania nagrań rozmów ograniczony jedynie pojemnością dysku komputerowego,
 • automatyczna kontrola zajętości miejsca na dysku (usuwanie najstarszych nagrań po upływie określonego czasu oraz w przypadku braku wolnego miejsca),
 • możliwość łatwego tworzenia kopii archiwum,
 • możliwość bezpośredniego zapisu kopii archiwum na płycie CD/DVD,
 • łatwe przeglądanie kopii archiwum w programie rejestratora,
 • możliwość zapisu (rekompresji) wybranych zarejestrowanych rozmów w dowolnym formacie,
 • możliwość cyklicznego i automatycznego wykonywania kopii archiwum na zdalnym komputerze poprzez sieć.
Praca w sieci
 • architektura klient-serwer: możliwość zdalnej pracy na odległym stanowisku poprzez sieć komputerową/Internet,
 • możliwość przeglądania i odsłuchiwania nagrań za pomocą przeglądarki internetowej.
Pozostałe możliwości i cechy rejestratora
 • wyszukiwanie rozmów według numeru linii, daty, numeru rozmowy, notatki, etykiety,
 • oznaczanie rozmów nowych (nieodsłuchanych),
 • drukowanie listy rozmów,
 • eksport listy rozmów do formatu CSV,
 • eksport/import książki telefonicznej do formatu CSV,
 • prezentacja danych statystycznych liczby oraz długości zarejestrowanych rozmów w postaci wykresów i raportów:
  • zestawienia okresowe: dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne,
  • według kierunku rozmowy: przychodzące, wychodzące, nieodebrane,
  • według linii telefonicznej,
  • zestawienia zbiorcze lub w podanym okresie czasu,
 • możliwość ograniczenia dostępu do programu i zarejestrowanych rozmów,
 • możliwość całkowitego ukrycia programu rejestratora,
 • kontrola poprawności rejestracji (sygnalizacja sprzętowa portem COM),
 • współpraca z innym oprogramowaniem za pomocą interfejsu FonTel API,
 • współpraca z centralkami i innymi urządzeniami telefonicznymi,
 • bezpłatne aktualizacje oprogramowania,
 • nie wymaga ingerencji w istniejącą sieć telefoniczną,
 • nie wymaga zasilania,
 • atrakcyjna cena.

Instalacja

 

System rejestracji rozmów FonTel składa się z jednego lub kilku modułów podłączonych równolegle do linii telefonicznej oraz programu rejestrującego rozmowy na komputerze PC. Nie wymaga ingerencji w istniejącą infrastrukturę telefoniczną - wystarczy podłączyć rejestrator do wolnego gniazdka telefonicznego, równolegle z telefonem. Oznacza to też, że rejestrator może stać w dowolnym miejscu, nie koniecznie w bezpośredniej bliskości telefonu. Nie zakłóca pracy telefonu i innych urządzeń podłączonych do sieci telefonicznej.

Podłaczenie rejestratora FonTel

 

 

 

 

 

 
PDF Drukuj Email

Rejestratory rozmów FONTEL


FonTel L1USB, L2USB,L4USB

 • nagrywanie z 1,2 lub 4 LM analog
 • port USB do PC

Cena

L1 522,50 zł netto

L2 760,00 zł netto

L4 1330,00 zł netto

FonTel ISDN

 • nagrywanie z 1 portu ISDN 2B+D
 • port USB do PC

Cena

807,50 zł netto

FonTel ISDN2NET

 • nagrywanie z 2 portów ISDN 2B+D
 • wbudowany dysk twardy
 • port LAN

Cena

2/ 2755,00 zł netto

1/ 2090,00 zł netto

FonTel L4Net

 • nagrywanie z max 4 LM analog
 • wbudowany dysk twardy
 • port LAN

Cena

L4  2280,00 zł netto

L3  2090,00 zł netto

L2  1900,00 zł netto

L1  1710,00 zł netto

Fontel PRI

 • nagrywanie z portu ISDN PRI
 • wbudowany dysk twardy
 • port LAN

 

Cena

6 460,00 zł netto

FonTel oprogramowanie

do prezentacji nagranych rozmów i

zarządzania rejestratorami

Cena

koszt wliczony do

ceny sprzętu

 
FonTel API PDF Drukuj Email

Opis

FonTel API to udostępniony interfejs programistyczny pozwalający na integrację systemu rejestracji rozmów FonTel z dowolnym systemem zewnętrznym użytkownika, rozszerzając jego możliwości lub tworząc zupełnie nowy produkt.

Funkcje wchodzące w skład API umożliwiają między innymi:

 • śledzenie aktualnie rejestrowanych rozmów,
 • wyszukiwanie zarejestrowanych rozmów według dowolnych kryteriów,
 • pobieranie i modyfikowanie szczegółowych informacji o zarejestrowanej rozmowie,
 • zarządzanie książką telefoniczną,
 • rozpoczęcie i zakończenie rejestracji rozmowy,
 • odtworzenie zarejestrowanej rozmowy.

Za pomocą FonTel API można uzupełnić posiadane systemy typu CRM, Call Center czy Contact Center o funkcję rejestracji rozmów.

Środowisko

FonTel API dostępne jest dla systemów Windows oraz Linux. Za jego pomocą można współpracować z programami FonTel, FonTel Linux oraz bezpośrednio z rejestratorami FonTel L4NET, FonTel ISDN2NET i FonTel PRI. Współpraca może odbywać się lokalnie jak i zdalnie, poprzez sieć komputerową / Internet (protokół TCP/IP).

W skład API wchodzą biblioteki ładowane dynamicznie dla systemów Windows i Linux, plik nagłówkowy dla języka C/C++, moduł dla Delphi, szczegółowa dokumentacja oraz przykładowy program w VC++ 6.0.

 
FonTel ISDN2NET PDF Drukuj Email

Samodzielny 4-kanałowy rejestrator z wbudowanym twardym dyskiem obsługujący niezależnie 2 linie cyfrowe ISDN (2B+D)

 

 

Opis

FonTel ISDN2NET jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych na liniach cyfrowych ISDN. Rejestrator obsługuje 2 łącza BRI (2B+D) umożliwiając nagrywanie 4 rozmów jednocześnie (2 linie po 2 kanały B). Posiada wbudowany dysk twardy, na którym zapisywane są rozmowy, oraz złącza umożliwiające podłączenie rejestratora do sieci komputerowej i nadzór nad pracą rejestratora.

Dostęp do zarejestrowanych nagrań możliwy jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową (w program wbudowany został serwer WWW) lub dedykowany program FonTel Client pracujący w systemie Windows 2000/XP/Vista. Dostęp do rejestratora oraz nagrań jest zabezpieczony hasłem.

Rejestrator pracuje samodzielnie, wymaga jedynie podłączenia zasilania. Posiada wbudowany zegar z podtrzymaniem bateryjnym, który zapewnia dokładne oznaczanie daty i czasu rozpoczęcia nagrywanych rozmów. Dodatkowo możliwa jest cykliczna synchronizacja zegara z zewnętrznym serwerem czasu NTP.

Obsługa FonTel API pozwala na integrację urządzenia z własnym oprogramowaniem wzbogacając je o informacje o przeprowadzonych rozmowach.

Cechy

Najważniejsze cechy i możliwości rejestratora FonTel ISDN2NET:

 • automatyczna rejestracja rozmów z 2 linii ISDN BRI (2B+D),
 • wbudowany dysk twardy pozwalający na nagranie wielu tysięcy godzin rozmów,
 • doskonała jakość dźwięku (bezstratna kompresja),
 • wykrywanie odłączenia kabla telefonicznego,
 • możliwość rejestracji jedynie rozmów przychodzących lub wychodzących,
 • pomiar czasu reakcji operatora na sygnał dzwonka (zwłoki podniesienia słuchawki od pierwszego sygnału wywołania),
 • zapis informacji o rozmowach nieodebranych,
 • oznaczanie rozmów nowych (nieodsłuchanych),
 • rozpoznawanie numeru rozmówcy,
 • rozpoznawanie numerów MSN, DDI,
 • możliwość tworzenia wirtualnych linii według posiadanych numerów MSN / DDI,
 • możliwość nagrywania jedynie zdalnego lub lokalnego rozmówcy,
 • możliwość nagrywania rozmowy z opóźnieniem,
 • możliwość nagrywania rozmów według zdefiniowanych list numerów
 • automatyczna kontrola zajętości miejsca na dysku (usuwanie najstarszych nagrań po upływie określonego czasu oraz w przypadku braku wolnego miejsca),
 • wbudowany zegar z podtrzymaniem bateryjnym,
 • synchronizacja czasu z serwerami NTP,
 • dostęp do urządzenia poprzez sieć lokalną / Internet,
 • konfiguracja, obsługa, przeglądanie, wyszukiwanie i odsłuchiwanie rozmów poprzez przeglądarkę internetową,
 • zabezpieczenie dostępu do zarejestrowanych rozmów hasłem,
 • współpraca z programem FonTel Client,
 • współpraca z FonTel API.

FonTel Client

Rejestrator FonTel ISDN2NET współpracuje z programem FonTel Client dla prezentacji nagranych rozmów oraz konfiguracji

Dodatkowe możliwości programu FonTel Client:

  Rejestracja rozmów
 • informacja o numerze osoby dzwoniącej jeszcze przed podniesieniem słuchawki,
 • lokalizacja numeru (nazwa, strefa numeracyjna, operator rozmówcy, wybrany operator połączenia międzynarodowego, kraj),
 • wbudowana książka telefoniczna z możliwością definiowania poszczególnych numerów, a także całych pul numerów,
 • lista bieżących rozmów.
  Odtwarzanie rozmów
 • odsłuchiwanie nagrań niezależnie od rejestracji,
 • przewijanie, pauza, przewinięcie do dowolnego momentu rozmowy,
 • graficzny wykres rozmowy z możliwością powiększania.
  Obsługa
 • tworzenie kopii zapasowych (także na CD/DVD),
 • oznaczanie rozmów własnymi etykietami,
 • wyszukiwanie rozmów według numeru linii, daty, numeru rozmowy, notatki, okresu, etykiety,
 • drukowanie listy rozmów,
 • eksport listy rozmów do formatu CSV,
 • eksport/import książki telefonicznej do formatu CSV,
 • prezentacja danych statystycznych liczby oraz długości zarejestrowanych rozmów w postaci wykresów i raportów:
  • zestawienia okresowe: dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne,
  • według kierunku rozmowy: przychodzące, wychodzące, nieodebrane,
  • według linii telefonicznej,
  • zestawienia zbiorcze lub w podanym okresie czasu.

Dane techniczne

Rodzaj linii telefonicznych: ISDN BRI (2B+D)
Liczba linii telefonicznych: 2
Liczba kanałów: 4
Złącza telefoniczne: 2 gniazda RJ45
Podłączenie do sieci komputerowej: gniazdo RJ45
Złącze nadzoru rejestracji: gniazdo Jack Mono 3,5mm
Zasilanie: 230V 50Hz (100-240V 50/60Hz)
Wymiary (WxSxG): 44 x 316 x 165 mm
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2