Reklama
Reklama

Licznik

Odsłon : 663184
FonTel L4NET PDF Drukuj Email
Samodzielny rejestrator z wbudowanym twardym dyskiem obsługujący niezależnie 4linie analogowe (PSTN/POTS)

Rejestrator rozmów telefonicznych FonTel L4NET jest samodzielnym urządzeniem przeznaczonym do nagrywania treści rozmów z maksymalnie 4 linii telefonicznych. Zapis rozmów odbywa się na wbudowanym twardym dysku, a odsłuchiwanie umożliwia dostarczony w komplecie program, komunikujący się z urządzeniem poprzez sieć lokalną. Zastosowany dysk pozwala na zapis kilku tysięcy godzin rozmów, po zapełnieniu najstarsze nagrania są automatycznie nadpisywane. Do pracy nie wymaga stałego podłączenia do komputera.

Obsługa FonTel API pozwala na integrację urządzenia z własnym oprogramowaniem wzbogacając je o informacje o przeprowadzonych rozmowach.

Cechy i możliwości

Cechy i możliwości

Rejestracja rozmów

 • niezależna rejestracja rozmów z wielu linii telefonicznych,
 • bardzo dobra jakość dźwięku - zapis do formatu WAV (PCM, G.711),
 • możliwość podsłuchiwania dowolnej rozmowy,
 • możliwość automatycznej rejestracji:
  • wszystkich rozmów,
  • tylko rozmów wychodzących,
  • tylko rozmów przychodzących,
 • opcja wyzwalania rejestracji rozmów poziomem dźwięku umożliwiająca nagrywanie rozmów z radiotelefonów, radiostacji i innych urządzeń posiadających wyjście audio lub wyjście słuchawkowe,
 • możliwość zapisu informacji o nieodebranej rozmowie przychodzącej,
 • pomiar czasu reakcji operatora na sygnał dzwonka (zwłoki podniesienia słuchawki od pierwszego sygnału wywołania),
 • możliwość wprowadzenia notatki do każdej rozmowy,
 • możliwość realizacji funkcji automatycznej sekretarki,
 • możliwość zapowiedzi słownej dla rozmów przychodzących,
  Odtwarzanie rozmów
 • odsłuchiwanie nagrań niezależnie od rejestracji,
 • przewijanie, pauza, przewinięcie do dowolnego momentu rozmowy,
 • graficzny wykres rozmowy z możliwością powiększania,
  Rozpoznawanie numerów
 • rozpoznawanie numeru rozmowy przychodzącej (FSK lub DTMF),
 • rozpoznawanie numeru rozmowy wychodzącej,
 • współpraca z centralami PBX*,
 • informacja o numerze osoby dzwoniącej jeszcze przed podniesieniem słuchawki,
 • informacja o ostatniej zarejestrowanej rozmowie z rozpoznanym numerem telefonu (termin i notatka),
 • lokalizacja numeru (strefa numeracyjna, operator rozmówcy, wybrany operator połączenia międzynarodowego, kraj),
 • książka telefoniczna z możliwością definiowania poszczególnych numerów, a także całych pul numerów.
  Archiwizowanie zarejestrowanych rozmów
 • automatyczna kontrola zajętości miejsca na dysku - usuwanie najstarszych nagrań w przypadku braku wolnego miejsca,
 • możliwość łatwego tworzenia kopii archiwum,
 • możliwość bezpośredniego zapisu kopii archiwum na płycie CD/DVD,
 • łatwe przeglądanie kopii archiwum w programie rejestratora,
 • możliwość zapisu (rekompresji) wybranych zarejestrowanych rozmów w dowolnym formacie,
 • możliwość cyklicznego i automatycznego wykonywania kopii archiwum na zdalnym komputerze poprzez sieć*.
  Praca w sieci
 • architektura klient-serwer: możliwość zdalnej pracy na odległym stanowisku poprzez sieć komputerową/Internet,
 • możliwość przeglądania i odsłuchiwania nagrań za pomocą przeglądarki internetowej*,
 • współpraca z FonTel API.
  Pozostałe możliwości i cechy rejestratora FonTel
 • wyszukiwanie rozmów według numeru linii, daty, numeru rozmowy, notatki, okresu,
 • drukowanie listy rozmów,
 • eksport listy rozmów do formatu CSV,
 • eksport/import książki telefonicznej do formatu CSV,
 • prezentacja danych statystycznych liczby oraz długości zarejestrowanych rozmów w postaci wykresów i raportów:
  • zestawienia okresowe: dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne,
  • według kierunku rozmowy: przychodzące, wychodzące, nieodebrane,
  • według linii telefonicznej,
  • zestawienia zbiorcze lub w podanym okresie czasu,
 • możliwość ograniczenia dostępu do programu i zarejestrowanych rozmów,
 • możliwość całkowitego ukrycia programu rejestratora,
 • możliwość kontroli poprawności rejestracji,
 • współpraca z centralkami i innymi urządzeniami telefonicznymi,
 • bezpłatne aktualizacje oprogramowania,
 • nie wymaga ingerencji w istniejącą sieć telefoniczną,
 • niska cena.

Możliwości programu

Możliwości programu FonTel

Wraz z rejestratorem dostarczany jest program FonTel, który umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie i odsłuchiwanie zarejestrowanych nagrań. Pozwala też na dopisywanie notatek i komentarzy, a także na wygodne drukowanie lub zapis do pliku tekstowego listy zarejestrowanych rozmów z możliwością uwzględnienia dowolnego kryterium wyboru: numeru linii telefonicznej, dnia, miesiąca, numeru telefonu. Program FonTel wymaga systemu operacyjnego Windows 2000/XP/Vista/7.
Główne okno programu FonTel

 

Informacje o rozmówcy

Dzięki powiązaniu rozpoznawania numeru osoby dzwoniącej z książką telefoniczną i bazą rozmów program jeszcze przed podniesieniem słuchawki wyświetla krótką informację o osobie dzwoniącej. Informacja zawiera dane rozmówcy (jeśli występuje w książce telefonicznej), czas i temat ostatniej konwersacji z tym numerem, strefę numeracyjną (województwo według starego podziału administracyjnego lub nazwa sieci GSM) oraz nazwę operatora telefonicznego rozmówcy. Informacja ta pojawi się w rogu u dołu ekranu - nawet gdy program pracuje w tle i jest ukryty.
Program FonTel umożliwia generowanie dowolnych zestawień i wykresów

Statystyka

Program umożliwia tworzenie dowolnych zestawień statystycznych zarejestrowanych rozmów według liczby połączeń lub długości z podziałem na godziny, dni tygodnia, dni miesiąca, miesiące, numery linii, typy rozmów (przychodzące, wychodzące).

Kopia zapasowa

Umożliwia wykonanie kopii zapasowej archiwum wraz z bezpośrednim zapisem na płytę CD lub DVD, a także umożliwia łatwe przeglądanie kopii archiwum bezpośrednio z programu.

Bezpieczeństwo

Dostęp do zarejestrowanych rozmów jest chroniony hasłem, a transmisja danych pomiędzy rejestratorem a programem jest szyfrowana.

PBX*

Program umożliwia także współpracę z abonenckimi centralkami telefonicznymi (PBX) udostępniającymi dane billingowe. Podstawowym celem współpracy jest uzyskiwanie informacji o prowadzącym rozmowę numerze linii wewnętrznej w przypadku podłączenia rejestratora do linii zewnętrznej centralki.

Automatyczna sekretarka

Funkcja automatu zgłoszeniowego polega na automatycznym odebraniu rozmowy po określonej liczbie dzwonków, włączeniu rejestracji i odtworzeniu przygotowanego wcześniej pliku dźwiękowego z powitaniem. Zakończenie rejestracji nastąpi najpóźniej po określonej liczbie minut.

Automatyczna zapowiedź

Funkcja automatycznej zapowiedzi (np. o fakcie rejestracji rozmowy) polega na automatycznym odtworzeniu przygotowanego wcześniej nagrania bezpośrednio po odebraniu przez operatora rozmowy przychodzącej.

API

Dostępny interfejs programistyczny (API) pozwala na integrację z dowolnym systemem zewnętrznym, zwiększając jego możliwości lub tworząc zupełnie nowy produkt. Funkcje wchodzące w sład API umożliwiają między innymi śledzenie aktualnie rejestrowanych rozmów, wyszukiwanie zarejestrowanych rozmów według dowolnych kryteriów, pobieranie i modyfikację szczegółowych informacji o zarejestrowanej rozmowie i numerze rozmówcy, a także rozpoczęcie i zakończenie rejestracji rozmowy oraz odtworzenie zarejestrowanej rozmowy. Dzięki temu można uzupełnić posiadane systemy typu CRM, Call Center czy Contact Center o funkcję rejestracji rozmów.

Obsługa innych rejestratorów

Wspólne oprogramowanie FonTel obsługuje różne modele rejestratorów w dowolnej liczbie. Oznacza to, iż jednym programem można obsługiwać jednocześnie np. rejestrator FonTel ISDN, 2 rejestratory FonTel L4USB oraz zdalnie poprzez sieć komputerową FonTel L4NET. Dzięki temu można stworzyć system rejestracji rozmów dopazowany do posiadanych linii telefonicznych.

Zastosowania

 • nagrywanie rozmów telefonicznych w:
  • domu,
  • biurze,
  • centrum obsługi klienta,
  • infolinii,
  • działach telemarketingu,
 • nagrywanie rozmów z telefonów alarmowych, interwencyjnych, zgłoszeniowych,
 • kontrola pracowników firmy.

 

Instalacja

Instalacja

Istalacja rejestratora sprowadza się do podłączenia go do linii telefonicznej, do sieci komputerowej oraz do podłączenia zasilania. Nie wymaga ingerencji w istniejącą infrastrukturę telefoniczną - wystarczy podłączyć rejestrator do wolnego gniazdka telefonicznego, równolegle z telefonem. Oznacza to też, że rejestrator może stać w dowolnym miejscu, nie koniecznie w bezpośredniej bliskości telefonu. Nie zakłóca pracy telefonu i innych urządzeń podłączonych do sieci telefonicznej.

Następnie należy zainstalować dołączone oprogramowanie FonTel i sprawdzić połączenie z rejestratorem.

Zawartość zestawu

 • rejestrator FonTel L4NET,
 • płyta CD z oprogramowaniem,
 • instrukcja obsługi,
 • kabel telefoniczny (4 szt.),
 • kabel sieci komputerowej,
 • zasilacz.