Reklama
Reklama

Licznik

Odsłon : 652618
Bufor BU Net3 PDF Drukuj Email

Bufor danych 2MB z interfejsem TCP/IP
dla biurowych central telefonicznych

Bufor BU Net3 przeznaczony jest do zbierania danych o połączeniach telefonicznych w małych i średnich instalacjach. Dane z central przyjmuje w standardzie RS232 a oddaje w standardzie TCP/IP poprzez siec LAN/WAN lub bezpośrednio do komputera przy użyciu specjalnego kabla sieciowego.

Kluczowe korzyści z zastosowania BU Net3:

• Prosta  instalacja – bufor automatycznie dostraja się do parametrów nadawania centrali.
• Konfiguracja programowa  i  łatwość  instalacji – bufor jest fabrycznie przygotowany do pracy, wstępnie skonfigurowany. Ma możliwość zdalnej konfiguracji; zmiany w konfiguracji mogą być dokonywane programem BuConf lub zwykłym terminalem.
• Dwukierunkowy port wejściowy – możliwość pobierania danych oraz serwisowania centrali zdalnie.

Bufor po połączeniu ze źródłem danych i zasilania na bieżąco zbiera wszystkie dane wysyłane po łączach RS232 np. dane taryfikacyjne z centrali telefonicznej. Dane pobierane są również podczas transmisji danych z bufora do komputera oraz sesji
serwisowych. Akceptowane są dane ASCII lub binarne.
Bufor pracuje ze wszystkimi typami central telefonicznych Współpracuje z programem taryfikacyjnym Telbaza, Telbaza SQL oraz programami innych producentów.

Dostęp do danych zgromadzonych w buforze odbywa się za pomocą protokołu TCP/IP, ale poprzez nakładkę Tibbo konwertującą TCP/IP jako wirtualny port COM.
Bu Net3 może opcjonalnie pracować z modemem zewnętrznym. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu wewnątrz portowi RS232.

 

Charakterystyka bufora BU Net3

Poniżej zestawiono podstawowe cechy i funkcje bufora BU Net3.

Pamiec • Pojemnosc: 512KB, 1MB, 2MB
• 1MB pamieci, przy właczonej kompresji, miesci ok 25000 rekordów (po 80 znaków).
• Skutecznosc kompresji dla danych ASCII: około 2,5:1
• Organizacja pamieci - FIFO (pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi)
• Wybór sposobu działania pamieci po zapełnieniu: nadpisywanie najstarszych danych lub
blokada przyjmowania
• Podtrzymywanie pamieci danych – 12 miesiecy
Port In • Przyłacze RS232 portu do odbierania danych z centrali – dwukierunkowe, możliwość odbierania
danych i konfigurowania centrali
• Parametry transmisji ustawiane recznie lub automatycznie dostrajane do parametrów
nadawania zródła danych
• Złacze DB9 (meskie), zawiera wszystkie sygnały standardu RS232
• Szybkosc transmisji 300-57600 b/s
• Pracuje z protokołami RTS/CTS i XON/XOFF
Port Out

• Gniazdo RJ45 do sieci LAN
• Parametry transmisji ustawiane
• Wewnatrz obudowy jest opcjonalnie właczane gniazdo RS, które:

o zawiera wszystkie sygnały standardu RS232
o Szybkosc transmisji 300-57600 b/s
o Pracuje z protokołami RTS/CTS i XON/XOFF
o Można wyprowadzić na zewnatrz jako PortOut RS lub podłaczyć modem zewnętrzny.

Tryby
pracy
• Simple buffer - transmisja bez protokołu
• Contec   - parametry portu OUT stałe. Transmisja z protokołem
• OEM - parametry portu IN i OUT i inne ustawienia wg uzgodnienia z zamawiajacym.
Transmisja bez/z protokołem
Alarmy
• Rozpoznawane stany alarmowe:
Brak połączenia z centrala¨ Brak nowych danych w określonym czasie ¨ Błędy danych na
porcie IN ¨ Przekroczony próg zapełnienia pamięci ¨ Wykrycie komunikatu alarmowego
• Sygnalizacja lokalna (brzęczyk)Wraz z buforem dostarczane sa: kabel do centrali; zasilacz zewnętrzny oraz program BuConf. Program BuConf ułatwia
konfiguracje bufora i korzystanie z jego podstawowych funkcji. Umoliwia transmisje i zapis do pliku danych z bufora.
Przy składaniu zamówienia na Bufor BU Net3 należy podać: typ centrali, pojemność pamięci zamawianego bufora i
napięcie zasilania bufora.
BU Mini wymogami normy CE.