Home Taryfikacja CONTEC Bufory do systemu CONTEC
Reklama
Reklama

Licznik

Odsłon : 663160
Bufory do systemu Contec
Bufor BUENO PDF Drukuj Email

Bufor danych 25MB z interfejsem TCP/IP

Bufor BUENO umożliwia budowę centralnego systemu zbierania danych o połączeniach z wielu odległych central telefonicznych. Bufor dołączony lokalnie do centrali telefonicznej zbiera wysłane przez centrale dane o połączeniach. Może pracować z centralami
wysyłającymi dane przez łącza RS232 lub przez łącze IP. Transfer danych z buforów do Centrum Taryfikacji odbywa się poprzez sieć lokalną (LAN) bądź rozległą (WAN).

• Szybka transmisja – wbudowany interfejs sieciowy 10base-T z protokołem TCP/IP umożliwia szybką i bezpieczną transmisje danych zgromadzonych w buforze.
• Uniwersalność – może zbierać dane ze wszystkich central, zarówno tych wysyłających dane poprzez łącza RS232 jak i centrale wykorzystujące do tego celu łącze IP
• Bezpieczeństwo i poufność danych – stała gotowość do pracy, szyfrowanie danych, systemy haseł, protokoły transmisji oraz alarmy zapewniają bezpieczeństwo gromadzenia, przechowywania i transmisji danych.
• Sygnalizacja zagrożeń danych – bufor wykrywa różne sytuacje zagrożenia danych i przekazuje komunikaty alarmowe do centrum nadzoru oraz uruchamia alarm lokalny.
• Łatwość obsługi – zamawiany bufor może być skonfigurowany fabrycznie zgodnie z podanymi przez Kupującego parametrami pracy. W centralach z portem RS232 automatycznie dostraja się do parametrów nadawania. Obsługa bufora możliwa jest z
dowolnego komputera w sieci, przez specjalny program konfiguracyjny lub przy pomocy standardowego narzędzia – klienta TFTP.

Więcej…
 
Bufor BU Net3 PDF Drukuj Email

Bufor danych 2MB z interfejsem TCP/IP
dla biurowych central telefonicznych

Bufor BU Net3 przeznaczony jest do zbierania danych o połączeniach telefonicznych w małych i średnich instalacjach. Dane z central przyjmuje w standardzie RS232 a oddaje w standardzie TCP/IP poprzez siec LAN/WAN lub bezpośrednio do komputera przy użyciu specjalnego kabla sieciowego.

Kluczowe korzyści z zastosowania BU Net3:

• Prosta  instalacja – bufor automatycznie dostraja się do parametrów nadawania centrali.
• Konfiguracja programowa  i  łatwość  instalacji – bufor jest fabrycznie przygotowany do pracy, wstępnie skonfigurowany. Ma możliwość zdalnej konfiguracji; zmiany w konfiguracji mogą być dokonywane programem BuConf lub zwykłym terminalem.
• Dwukierunkowy port wejściowy – możliwość pobierania danych oraz serwisowania centrali zdalnie.

Bufor po połączeniu ze źródłem danych i zasilania na bieżąco zbiera wszystkie dane wysyłane po łączach RS232 np. dane taryfikacyjne z centrali telefonicznej. Dane pobierane są również podczas transmisji danych z bufora do komputera oraz sesji
serwisowych. Akceptowane są dane ASCII lub binarne.
Bufor pracuje ze wszystkimi typami central telefonicznych Współpracuje z programem taryfikacyjnym Telbaza, Telbaza SQL oraz programami innych producentów.

Dostęp do danych zgromadzonych w buforze odbywa się za pomocą protokołu TCP/IP, ale poprzez nakładkę Tibbo konwertującą TCP/IP jako wirtualny port COM.
Bu Net3 może opcjonalnie pracować z modemem zewnętrznym. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu wewnątrz portowi RS232.

Więcej…
 
Bufor BU MIkro PDF Drukuj Email

Ekonomiczny bufor danych do 1MB dla małych i średnich central telefonicznych

Bufor danych BU Mikro jest najprostszym i najtańszym urządzeniem z rodziny BU, przeznaczonym do zabezpieczania danych taryfikacyjnych w małych, biurowych centralach telefonicznych.

Kluczowe korzyści z zastosowania BU Mikro:

• Prosta instalacja – po połączeniu z centralą bufor automatycznie dostraja się do parametrów centrali i zbiera wszystkie dane o połączeniach w swojej pamięci.
• Bezpieczeństwo danych – stała gotowość bufora do pracy i niezależna bateria, podtrzymująca zasilanie pamięci, zabezpieczają przed utratą danych spowodowaną skutkami zaniku zasilania lub awarią komputera.
• Konfiguracja programowa – bufor jest fabrycznie przygotowany do pracy. Zmiany w konfiguracji mogą być dokonywane programem Buconf lub zwykłym terminalem.
Bufor po połączeniu ze źródłem danych i zasilania na bieżąco zbiera wszystkie dane wysyłane po łączach RS232 np. dane taryfikacyjne z centrali telefonicznej. Dane pobierane są również podczas transmisji danych z bufora do komputera oraz sesji serwisowych. Akceptowane są dane ASCII lub binarne.
Bufor pracuje ze wszystkimi typami central telefonicznych. Współpracuje z programem taryfikacyjnym Telbaza, Telbaza SQL oraz programami innych producentów.

Więcej…